Členovia

Predsedníctvo Naša Revúca o.z.
Mgr. Ján Lopušek – predseda združenia
Ing. Ondrej Derdák – podpredseda združenia
Diana Jacková – podpredseda združenia
Ersin Metohajro – podpredseda združenia

Členovia Naša Revúca o.z
JUDr. Martina Dufalová
Ajša Derdáková
Marcela Joniaková
Mgr. Martina Urbanová
Ing. Jaroslav Urban
Mgr. Jitka Kneslová
Mgr. Ráchel Orvošová
Mgr. art. Miriam Valentini

Ak sa chceš zapojiť, pridaj sa k nám.