Členovia

Predsedníctvo Naša Revúca o.z.
Mgr. Ján Lopušek – predseda združenia
Ajša Derdáková – podpredseda združenia
Diana Jacková – podpredseda združenia

Členovia Naša Revúca o.z
JUDr. Martina Dufalová
Ersin Metohajro
Marcela Joniaková
Mgr. Martina Urbanová
Ing. Jaroslav Urban
Mgr. Jitka Kneslová
Janka Adamová
Lukáš Kojnok

Ak sa chceš zapojiť, pridaj sa k nám.