Podporte nás

Milujeme Revúcu.

Spája nás presvedčenie, že my všetci – sme tí, na ktorých sme čakali. Aj vy, ktorí to čítate, aj my, ktorí toto píšeme. 

Spája nás túžba zlepšiť život v našom meste, skrášliť a spríjemniť si ho. Rozveseliť deti, zaujať dospelých, pomôcť starším.

Robíme to popri zamestnaniach a rodinách. Venujeme náš voľný čas tejto myšlienke.

Preto nám – a sebe samým – viete veľmi pomôcť, ak nám darujete Vaše 2 % z daní pre krajšiu Revúcu.

O nič neprichádzate, ale naopak získavate násobne späť. Každý peniaz vám znásobíme naším voľným časom, energiou a chuťou robiť mesto lepším.

Pozrite sa sami na naše aktivity.

Našou Krajinou = Našou Revúcou https://www.facebook.com/jinjankoo/videos/1612399275614329/

Daňové údaje:

Názov: Naša Revúca, občianske združenie

IČO: 52371239

DIČ: 2121245511

Adresa:Vladimíra Clementisa 17, Revúca, 05001

Bankový účet: SK5602000000004127387351, Všeobecná úverová banka, a.s.

Oficiálna Notárska registrácia pre prijímanie 2% z daní.


Ako darovať 2% z dane?


AKTUÁLNY NÁVOD: https://www.dvepercenta.sk/navod.php

Zamestnanec

1. Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby:

3. Do 31. marca 2021 alebo najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je
  • Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.
  • Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane.

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2023 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.

 


Individuálne a firemné dary:


Ak máte záujem podporiť aktivity OZ Naša Revúca môžete tak urobiť aj finančným príspevkom na náš bankový účet. Do poznámky pre prijímateľa uveďte prosím vaše kontaktné údaje nech vieme o akú dobrú dušu sa jedná.

Všetky financie budú využité transparente na aktivity občianskeho združenia Naša Revúca.

V prípade záujmu o väčšiu podporu od firmy alebo reklamnú spoluprácu nás kontaktuje emailom na info@nasarevuca.sk.

ĎAKUJEME