Žihadielko 2019

Žihadielko 2019

Základ facebookovej skupiny ako aj zakladateliek OZ Naša Revúca sa sformoval počas hlasovania o umiestnenie detského ihriska Žihadielko v Revúcej. Vďaka spolupráci a koordinácie mnohých slečien a žien sa to podarilo a v júni bolo ihrisko spoločnosťou LIDL postavené.

Revúcke mamičky, ozaj famózny výkon!

https://zihadielko.lidl.sk/ihrisko/revuca

https://www.revuca.sk/oznamy/mesto-revuca-ihrisko-zihadielko-.html

https://mybystrica.sme.sk/c/22142070/z-noveho-zihadielka-sa-tesia-aj-deti-v-revucej.html

http://kamsdetmi.sk/podujatia/zabava/otvorenie-noveho-zihadielka-revuca/

http://www.revuckelisty.sk/clanok/ihrisko-zihadielko-otvorene