Zbieranie odpadu Poza Laca

Zbieranie odpadu Poza Laca

Dobrovoľníci sa rozhodli vyzbierať odpad na starom sade Poza Laca a v jeho okolí, pri rieke a starej železničnej trati. Na záver skvelého dňa sme si opiekli niečo pod zub.