Deň detí 2019

Deň detí 2019

Deň detí bol najväčšou aktivitou Našej Revúcej, vtedy ešte občianskeho združenia v procese zakladania. Ihrisko základnej školy Hviezdoslavovej zaplnilo vyše 900 detí aj s rodičmi. Za to všetko môžu aktívne mamičky Martina Dufalová a Marcela Joniaková.

Krásny júnový deň nám osviežil pestrý program a samozrejme aj pestré občerstvenie. Deti sa mohli porozprávať s pirátmi, zajazdiť si na koni, porozprávať sa s lesníkmi, hasičmi i policajtami, pomaľovať si tvár a vyšantiť sa na kolotočoch a skákacích nafukovacích hradoch. Chlapci a dievčatá z Back to Elements si pripravili napínavé akrobatické predstavenie, pri ktorom nám všetkým tuhla krv v žilách.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách tohto krásneho dňa pre deti. Ďakujeme organizátorom Mestu Revúca a OZ Naša Revúca, ZŠ Hviezdoslavova a ZŠ I. B. Zocha za poskytnutie ihrísk, Lesom SR – odštepný závod Revúca za tvorivé dielničky a súťaže, Centru voľného času Revúca, Základnej umeleckej škole Revúca, Súkromnej základnej umeleckej škole Artiana, Marcele Gombárovej a Miriam Sokolovej. Vďaka Marcelovi Strinkovi za dodanie a potlač tričiek OZ Naša Revúca. Ďakujeme aj RC auto model teamu a za rally autá pánovi Kriškovi a pánovi Dobšinskému. Za ukážky policajnej a hasičskej techniky ďakujeme Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru Revúca, Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru Revúca a Mestskej polícii Revúca. Za možnosť jazdenia na koníkoch ďakujeme OZ Príroda – láska moja a tiež „Back to elements“ ďakujeme za vystúpenie. Za finančnú pomoc patrí vďaka Júliusovi Buchtovi, baru Mamut, zmrzline Talat a všetkým pracovníkom mesta Revúca a dobrovoľníkom za pomoc a ochotu s elánom pripraviť pekný deň.
Veríme, že o rok sa opäť stretneme na tejto akcii v dobrej nálade, so zdravými, veselými deťmi a rovnako slnečným počasím.