Vyčisti Vernár

Vyčisti Vernár

Prvý grant získaný oficiálne pod hlavičkou Občianskeho združenia Naša Revúca. Nadácia EPH (Energeticko Průmyslový Holding) vypísala výzvu na ekologické projekty spojené s aktivizmom. Náš projekt bol zameraný na vyčistenie a vyzbieranie odpadu na horskom prechode Popová (Vernár – Pusté Pole). Súčasťou získaného grantu bolo:

  • dobrovoľnícka aktivita a vyčistenie horského prechodu
  • umiestnenie informačných tabúľ zákaz sypania smetí
  • umiestnenie odpadkových košov
  • umiestnenie lavičiek
  • umiestnenie fotopascí
  • občerstvenie pre dobrovoľníkov

Dňa 10.11.2019 sa uskutočnila aktivita a prišlo 16 ľudí z Revúcej, Popradu, Vernáru a z Košíc. Ako je vidieť na fotkách, bol to krásny deň plný špinavej ale zaslúženej práce, na záver ktorého nám starosta nechal navariť guláš a pohostil nás v miestnej krčme. Stretli sa skvelí ľudia a sme radi, že sme mohli spoznať vernárčanov. Na oplátku nám sľúbili, že ak budeme robiť niečo v meste my, radi nám prídu pomôcť.

Vzhľadom na blížiacu sa zimu sme sa rozhodli neumiestniť koše a lavičky na odpočívadlo, pretože by si to vyžadovalo vybetónovanie spevnenej plochy. Preto budú umiestnené až na jar.

https://poprad.dnes24.sk/obdivuhodny-cin-jana-a-rolanda-vycistili-okolie-cesty-z-popradu-az-do-revucej-331975?fbclid=IwAR0SIRExxC59v7GNNJNfE3hRZg7_J6fOgtFzt8dkJ2UJ8qeH4bh4h_SIvoQ