Daruj radosť

Daruj radosť

Obrátený adventný kalendár a stretnutie členov aj nečlenov, sympatizantov, dobrých ľudí a vôbec všetkých Revúčanov dňa 28.12.2019 v Mestskom kultúrnom dome v Revúcej o 17:00, kde si navaríme punč, zhodnotíme celý rok a porozprávame sa o plánoch do budúcna.

S myšlienkou obráteného adventného kalendára prišla naša členka Ajša Derdáková. Táto aktivita mala slúžiť vybraným organizáciám a jednotlivcom, ktorí o takúto pomoc prejavili záujem. V rámci tejto iniciatívy sme darovali radosť Nemocnici s poliklinikou v Revúcej, občianskemu združeniu Cesta von – konkrétne do rodín z Dlhej lúky, Zariadeniu opatrovateľskej služby Cilka v Revúcej, Mestskému divadelnému súboru, divadelnému a výtvarnému odboru ZUŠ Revúca a pracovníčke úradu práce, ktorá neskôr porozdeľovala hračky deťom zo znevýhodnených rodín. Veci, ktoré sa nám z toho množstva zvýšili, poputovali do diecéznej charity v Rožňave.

Prívesný vozík plný vecí sa vďaka darcom dostal do našej nemocnice. Minule sa nás niekto pýtal, načo je nemocnici toľko hračiek a oblečenia. Tak sme sa to opýtali za vás a odpoveď je krásne ľudská. Ak si napríklad dieťa počas hospitalizácie zvykne na nejakú hračku, ktorá mu pomáha to celé zvládnuť, môže si ju zobrať so sebou domov. Okrem oblečenia sme samozrejme pribalili aj mnoho iných potrebných vecí 

Cesta von pracuje s deťmi do 3 rokov. To je totiž obdobie, kedy u človeka dochádza k najvýraznejšiemu vývinu. A ktorý náš štát dosť ignoruje. Ak je toto obdobie zanedbané, človek má veľmi znevýhodnený život. Táto organizácia má v niekoľkých osadách ženy, ktoré si vyškolí a tie potom pracujú s takýmito deťmi. Tieto ženy sa nazývajú omamy a učia deti, ich rodičov, starých rodičov, ako tieto najmenšie deti rozvíjať, aby mali dobrý štart do života. Pre predstavu- lezenie malých detí ma vplyv na prepojenie pravej a ľavej hemisféry. To má zasa vplyv na motoriku. Matky ale deti nedávajú liezť, pretože inštinktívne ich nechcú dať na špinavú podlahu. A tak môžete vidieť matku, ako má stále dieťa na rukách. To má za následok opozdený vývoj. A potom príde povinná školská dochádzka. 6 ročné dieťa, ktoré je na vývoji 4 ročného, príde do školy, kde ani nerozumie jazyku, nemá vyvinutú jemnú motoriku, a má sa učiť čítať a písať po slovensky- pre neho v cudzom jazyku. Nemá šancu na úspech a tak prepadne. Ak sa to zopakuje aj v ďalšom roku, jeho nádej na strednú školu zhasla. Do tohto projektu sa musia rodičia so svojimi deťmi sami prihlásiť a s dieťaťom pracovať. Je to pre rodičov, ktorí sa snažia nájsť pre svoje dieťa cestu von z generačnej chudoby.

Ďalšie veci z tejto verejnej zbierky boli odovzdané Zuzke Belánovej, ktorá pracuje s rodinami v Sirku. Išlo hlavne o jedlo, drogériu, potreby do domácnosti a hračky.

Počas zbierky sme vytvorili osobitný zoznam konkrétnych vecí, ktoré by si klienti Zariadenia opatrovateľskej služby Cilka priali ako vianočný darček. Veľmi rýchlo sa nám podarilo ku každému darčeku nájsť darcu a tesne pred Vianocami sme sa spoločne vybrali priamo do domovu dôchodcov darčeky zaniesť. Stretli sme ľudí, ktorí sa nesmierne tešili z malého darčeka od darcov, tak veľmi, až to bolo dojímavé. Stretli sme sa s ľuďmi, ktorí si už nepamätali, že si vlastne niečo priali. Ale stretli sme sa aj s tým, že ani nevedeli, že sme tam. Všetka česť ošetrovateľom a celému personálu Cilky. Bolo vidieť, že im na nich záleží. Nebolo to len o tom, že chodili s nami po izbách. Každému klientovi venovali chvíľku svojho času, každému kto nerozumel trpezlivo vysvetlili, čo tam robíme. Každému venovali pohladenie.

Darovali ste radosť v zariadení opatrovateľskej starostlivosti Cilka
Darovali ste radosť v zariadení opatrovateľskej starostlivosti Cilka
Darovali ste radosť v zariadení opatrovateľskej starostlivosti Cilka
Darovali ste radosť v zariadení opatrovateľskej starostlivosti Cilka
Darovali ste radosť v zariadení opatrovateľskej starostlivosti Cilka
Darovali ste radosť v zariadení opatrovateľskej starostlivosti Cilka
magnetky DAROVAL SOM RADOSŤ
Darovali ste radosť ľudom z projektu CESTA VON
Darovali ste radosť ľudom z projektu CESTA VON
Darovali ste radosť ľudom z projektu CESTA VON
Darovali ste radosť ľudom z projektu CESTA VON
Takouto kopou ste prispeli nemocnici s poliklinikou v Revúcej
Pani riaditeľka nemocnice v Revúcej Mgr. Janette Hrbálová (vpravo) s členkou o.z. Naša Revúca Ajšou (vľavo) pri preberaní podarovaných vecí