Mestský altánok

Mestský altánok

Plánovaný projekt verejnej mestskej oddychovej zóny sa začal v roku 2019 hľadaním vhodnej lokality na jej umiestnenie. Aj napriek riziku záplavovej oblasti bola zvolená oblasť Poza Laca, kde bol jeden dostupný pozemok. Tento kúpila nezisková organizácia A3 Jozefa Lopušeka, ktorá ho následne poskytla Jánovi Lopušekovi, ktorý získal stavebné povolenie a taktiež grant od Nadácie Orange. Občianske združenie v tej dobe ešte nebolo založené a preto sa všetky aktivity presunuli pod hlavičku OZ Naša Revúca od Júna 2019. Vzhľadom k dlhotrvajúcemu procesu vynímania pôdy a získaniu stavebného povolenia bol prvý pokus o stavbu v Novembri 2019 neúspešný z dôvodu nesprávne dodaného stavebného materiálu. Týždeň na to boli v oblasti povodne a prišlo na storočnú vodu. Projekt bol preto presunutý na rok 2020.

Stavbe už nič nebránilo a tak sa postupne dala do pohybu, najprv konštrukcia, natieranie, strecha, výsadba zelene, lavičky a stôl. Trvalo nám to dosť dlho, pretože bolo náročné zladiť voľný čas všetkých ľudí, dodávateľov a počasie. Altánok sa začína používať, ale stále máme v pláne projekt rozširovať a budovať okolo neho komunitu, robiť tu aktivity a spájať ľudí. Ďalšie v pláne sú ešte vonkajší gril, lavice, hojadačky. Bolo však potrebné riešiť viacero technických prekážok a bude ešte potrebné lokalitu ochrániť pred ďalšími povodňami. Tie prišli znova, krátko po dokončení stavby a tak bolo otvorenie altánku presunuté na 18.7.2020.

Unikátom v našom okrese je výsadba zelene na zelenej streche. S týmto sme nemali nikto skúsenosti, napriek tomu sme dokázali vďaka dobrým radám a návodom na youtuboch strechu zrealizovať prvé rastliny vysadiť

Celkovo sa na projekte zúčastnili desiatky dobrovoľníkov, od konzultácií, dobrých rád až po samotnú realizáciu.

Daria Kačmáriková, Robert Nemec, Milan Poprcký – projektová dokumentácia

Milan Lacovič, Dominika Debnárová, Michal Alexaj, Lukáš Sokol, Roland Janúch, Tomáš Zoban, Erik Almáši, Roman Mellen, Peter Nagy, Diana Ivanová, Patrícia Šefranová, Tomáš Varga, Dušan Bariš

Ďakujeme za pomoc spoločnostiam:

Nadácia Orange, Transtav Kamenivo, Maholz, Slovmag Lubeník, RA Investment