Mesto Kultúry 2022

Mesto Kultúry 2022

Keď prišli za nami ľudia z Bystrického kraja, aby sme skúsili suťažiť o získanie titulu Mesta Kultúry na rok 2022, ani na chvíľu sme neváhali. Musíme povedať, že v prvom momente to vyzeralo ako nejaké scifi. Na začiatku boli traja, štyria ľudia z Mestského kultúrneho stredia a Bystrickej župy a my – zopár dobrovoľníkov. V priebhu pár týždňov sa však začal formovať skvelý profesionálny tím, poskladaný z ľudí, ktorí z Revúcej pochádzajú, žijú tu, alebo sa prisťahovali. Sme veľmi radi, že sme našou malou troškou a našimi aktivitami v rámci projektu meta mohli prispieť k spracovaniu kvalitného projektového zámeru a titul mesta kultúry 2022 sme získali s projektom Prepni na Revúcu.

Náš cieľ bol, aby kultúra ľudí spájala a nie rozdeľovala, ako je to na sociálnych sieťach. Chceli sme, aby ľudia vypli obrazovky a vyšli von, aby sa aktivity diali v priestore, na ulici. Ale halvne sme chceli ukázať svetu, že Revúca je kreatívne mesto plné energie a že sa dokážeme spojiť a v súťaži predbehnúť aj oveľa väčšie mestá ako Hlohovec a Banská Bystrica.

Ďakujeme Mestu Revúca a najmä riaditeľke Karin kilíkovej, že projekt realizujú a vedú a držíme prsty v jeho úspešnom vyvrcholení v roku 2023.