Vyjadrenie podpory Ukrajine

Vyjadrenie podpory Ukrajine

Dňa 26.02.2022 sme sa v Revúcej pridali k viacerým mestách na Slovensku,
ktoré zorganizovali pokojné tiché stretnutie na podporu Ukrajiny, nášho
susedného štátu. Tento konflikt, aj keď sa nedeje na našom území, sa nás
bezprostredne týka. Je bližšie ako sa na prvý pohľad môže zdať.

Zapálením symbolickej sviečky sme vyjadrili jasný odkaz spolupatričnosti,
podpory a solidarity.

Od tohto momentu sa naši dobrovoľníci spolupodieľali na organizácii pomoci pre rodiny odídencov, ktorí utiekli pred vojnou na Slovensko.

Pomoc zahŕňala k materiálnej pomoc, koordinačných aktivitách ale priama pomoc konkrétnym ľuďom so všetkým – od ubytovania, administratívy, liekov a lekárov, prekladov, zamestaní či podpory zo štátu.