Pomoc Ukrajinským rodinám

Pomoc Ukrajinským rodinám

Ihneď po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine sme v spolupráci s mestom Revúca a Charitou Revúca vyhlásili a zorganizovali veľkú MATERIÁLNU ZBIERKU na pomoc ľuďom v núdzi.

V rámci mesta sme vytvorili niekoľko zberných miest, kam mohli ľudia podľa vlastných možností a uváženia priniesť: trvanlivé potraviny, vodu, uteráky, obliečky, hygienické potreby, drogériu… Niektoré z vecí boli distribuované priamo na hranice a odtiaľ ďalej do vojnových oblastí, iné ostávali pre ukrajinské rodiny, ktoré postupne začali prichádzať aj do nášho mesta.

Matkám s deťmi, ako aj iným rodinným príslušníkom, ktorí bezprostredne po prekročení slovenských hraníc nemali kam ísť, sme zabezpečili jednak prevoz do Revúcej, no následne aj ubytovanie, stravu, oblečenie, psychologickú pomoc. Boli sme nápomocní s vybavovaním dokladov na cudzineckej polícii, zabezpečili sme im tlmočníka, zdravotnú starostlivosť, chodili sme s nimi k lekárovi, vybavovali lieky, robili pravidelné nákupy čerstvých potravín a pečiva.

V spolupráci s ÚPSVaR Revúca sme im ihneď vybavovali peniaze, aby mali príjem aspoň z dávok z hmotnej núdze, rovnako sme im vybavili účty v slovenskej banke, aby mali kam peniaze pohodlne prijať.

Boli sme s nimi v dennom kontakte, nápomocní vo všetkom, čo potrebovali. Pomáhali sme im s integráciou do spoločnosti. Deti sme sa snažili čo možno najskôr začleniť do základných škôl, do kolektívu, medzi iné deti. Dospelým sme hľadali pracovné uplatnenie na trhu práce v regióne.

Niektoré rodiny sú v súčasnosti úplne sebestačné, naučili sa po slovensky, pracujú a darí sa
im veľmi dobre.

-Janka Adamová-